Daily Archives 6 września 2017

Zróżnicowanie aspektów nieoficjalnego zatrudnienia część 2

Postrzeganie pracy nierejestrowanej łączy się również z trudnością znalezienia dobrych pracowników. Może to sugerować, że strategie (częściowego) niere- 58 Standaryzowane współczynniki dotyczą regresji, w której zastosowane zmienne zostały wstępnie poddane przekształceniu standaryzacji. Przekształcenie lo polega na odjęciu od każdej wartości zmiennej jej średniej i podzieleniu przez odchylenie standardowe. W ten sposób uzyskuje się zmienne mierzone w jednakowych jednostkach, co umożliwia dokonywanie porównań współczynników. Zmienne, przy których standaryzowane współczynniki są większe co do wartości bezwzględnej, są silniejszymi determinantami zmiennej zależnej niżtc z mniejszymi współczynnikami.

więcej