Daily Archives 24 września 2017

Rola kontroli legalności zatrudnienia

W Polsce kontrole legalności zatrudnienia prowadzone są przez pięć instytucji: Państwową Inspekcję Pracy, Oddziały Kontroli Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim, urzędy skarbowe, ZUS i Straż Graniczną. Pierwsze pytanie dotyczyło ogólnego wpływu kontroli legalności zatrudnienia na zmniejszenie liczby pracujących w szarej strefie.

więcej