Daily Archives 25 września 2017

Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej

Praca nierejestrowana jest obecnie jedną z ważniejszych kwestii podejmowanych przez Unię Europejską w kontekście zatrudnienia, ponieważ dotyczy wszystkich członków Wspólnoty. Problem ten stał się głównym tematem licznych dokumentów wydanych w ramach UE (komunikaty Komisji, uchwały Rady, raporty itp.). Racjonalna polityka w zakresie szarej strefy musi być dostosowana do konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych, nie należy liczyć na proste rozwiązania i recepty.

więcej