Biuro nie posiada własnych uprawnień do inwestowania

Gdybyśmy chcieli krótko określić charakter opisanej tu organizacji, moglibyśmy powiedzieć, że jest to mała, nowoczesna firma o charakterze typowo profesjonalnym. Nie ma w niej rozbudowanej administracji, sformalizowanych procedur działania, wielu pieczątek, hierarchii kierowników i temu podobnych zjawisk cechujących tradycyjne biura. Podstawą, na której opiera się funkcjonowanie całości, jest zawodowa wiedza pracowników i nowoczesne wyposażenie techniczne. Nie ma w niej też różnych podziałów pionowych i poziomych, nie ma wąskich specjalizacji i sztywnego podziału pracy. W sferze decyzji merytorycznych jest ona organizacją zdecentralizowaną: każdy pracownik dysponuje znaczną swobodą działania, choć ważniejsze decyzje uzgadnia z kierownikiem. Scentralizowane są natomiast decyzje finansowe i polityka kadrowa.

Biuro nie posiada własnych uprawnień do inwestowania. Problem inwestycji rozstrzygany jest w ramach całego koncernu, dzięki czemu może on dysponować większymi zasobami finansowymi w przypadku dużych nakładów inwestycyjnych jest to bardzo istotne. Prawdopodobnie wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa koncernu również, swoje zyski, lub przynajmniej znaczną ich część, przekazują centrali.

Struktura organizacyjna koncernu nie jest znana pracownikom biura. Nie wiedzą też dokładnie, jakie przedsiębiorstwa i gdzie koncern posiada. A jest ich kilkadziesiąt, mają bardzo zróżnicowane profile działania i właściwie nie kooperują ze sobą. Każde przedsiębiorstwo jest samodzielnym podmiotem rynkowym, w podobny jak „nasze” biuro sposób powiązanym z centralą. Koncern jest zatem swoistą konfederacją przedsiębiorstw o strukturze dywizjo- nalnej. samej. Zmieniają się bowiem jej uczestnicy, wymieniane są maszyny i urządzenia, pojawiają się sytuacje trudne do przewidzenia. To wszystko może być źródłem siły lub słabości firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>