Choice Experiment – dalszy opis

W czasie 8 miesięcy trwania projektu przeprowadzono 2490 telefonicznych rozmów o pracę podając się za osobę poszukującą pracy (w każdym miesiącu badania przeprowadzono przynajmniej 300 wywiadów). Ponadto ankieterzy odwiedzili 10 wybranych firm, których oferty mimo braku bezpośredniej deklaracji, wzbudzały podejrzenie co do legalności zatrudnienia, w celu ustalenia w rozmowie osobistej stanu faktycznego i charakteru proponowanej pracy.

W ramach badania typu Choice Experiment przygotowano ankietę przeznaczoną dla przedsiębiorców, w którą wbudowano pytania w formie wyboru eksperymentalnego. Celem tego badania było poznanie rzeczywistych preferencji pracodawców wobec pracy nierejestrowanej. Pierwsza część ankiety zawierała wprowadzenie oraz pytania klasyfikujące. W następnej część był opis możliwych sytuacji, atrybutów i ich poziomów oraz instrukcje dotyczące hipotetycznych wyborów, jakich respondenci mieli dokonać. W trzeciej części znajdował się właściwy wybór eksperymentalny – każdy respondent proszony był o dokonanie wyboru preferowanej możliwości spośród trzech przedstawionych w tabeli. Procedurę wyboru powtarzano trzykrotnie. Ostatnia część ankiety zawierała pytania dodatkowe, mające na celu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>