Dlaczego ludzie coraz chętniej wybierają fundusze inwestycyjne ? – fundusz inwestycyjny

Stopy procentowe nie tylko w Polsce , ale również w całej Europie są na bardzo niskim , i nie spotykanym od wielu lat poziomie , nieuchronnie zbliżając się do poziomu zera procent. Co ciekawe ten bardzo niski przecież poziom stóp procentowych nie przekłada się w stopniu proporcjonalnym na ceny kredytów – a szkoda. Dlaczego tak się dzieje ? Wbrew pozorom to bardzo proste. W Polsce oraz w wielu krajach Unii Europejskiej rządy uchwalają deficyty finansów publicznych na bardzo wysokim poziomie – w Polsce sam deficyt budżetowy wynosi około trzech procent produktu krajowego brutto , a jeśli dodamy do tego zadłużenie samorządów , Krajowego Funduszu Drogowego , oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to dojdziemy do wniosku , że realny deficyt może być nawet dwa razy większy. Teraz pytanie: skąd bierze się tak niska skłonność banków do udzielania kredytów konsumenckich oraz kredytów na rozwój firm – które były by non stop pompowane w gospodarkę i napędzały ją, oraz co oczywiste w dosyć krótkim czasie zwiększały by poziom zatrudnienia w gospodarce co przełożyło by się oczywiście na wyże pensję , oraz zmniejszyło w pewnym stopniu deficyt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Banki zamiast w gospodarkę , wolą inwestować wolne środki w obligacje skarbu państwa , które nie dość , że są stosunkowo dobrze oprocentowane , to absolutnie nie są tak ryzykowne jak w przypadku udzielania kredytów firom w dosyć niepewnych czasach. Oczywiście taka sytuacja nie pozostała bez echa i ludzie co raz częściej zamiast wybierać bezpieczne (przynajmniej tak im się wydawało) i popularne dotąd lokaty bankowe co raz częściej albo inwestują pieniądze w obligację na własną rękę , albo lokują je w funduszach inwestycyjnych niskiego ryzyka – które mają i tak prawie zawsze wyższą stopę zwrotu niż banki , a prawdopodobieństwo tak zwanej wtopy czy też bankructwa banku oraz funduszu inwestycyjnego oscyluje bez wątpienia na bardzo zbliżonym poziomie , szczególnie jeśli mamy na myśli tutaj fundusze o bardzo niskim poziomie ryzyka – czyli takie które w dużej mierze inwestują swoje aktywa w obligacje skarbu państwa (a te są przecież najbezpieczniejsze). Puki rząd na wzór innych światowych rządów nie ogłosi maksymalnego poziomu obligacji jaki mogą posiadać w swoim portfelu banki to można wielką dozą prawdopodobieństwa powiedzieć , że banki będą wolały inwestować w dobrze oprocentowane i pewne obligacje. Oczywiście banki mogłyby takie prawo obchodzić dosyć sprawnie , jednak trzeba tutaj zaznaczyć , że rząd ma możliwość wykreowania sytuacji w jakiej banki na pewno nie będą inwestować wszystkich swoich pieniędzy w obligacje – wystarczy po prostu nie uchwalać tak wysokiego deficytu finansów publicznych z jakim mamy do czynienia dzisiaj.

fundusz inwestycyjny

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>