Ilu zdolnych do pracy Polaków pracuje?

Stopa bezrobocia nie oddaje realnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. O wiele ważniejszy jest wskaźnik zatrudnienia, który odpowiada na pytanie, jaki procent zdolnych do pracy Polaków aktualnie pracuje.

Wskaźnik zatrudnienia mierzony metodą EUROSTAT-u wynosił w Polsce pod koniec 2006 r. tylko 54,5% i był najniższy wśród krajów Unii Europejskiej. Był niższy o 11,5 punktów procentowych niż średni w Unii Europejskiej i aż o 22,4 punktów procentowych niż np. w Danii, a o 10,8 punktów procentowych niższy niż w Czechach! Gdyby Polska osiągnęła średni wskaźnik zatrudnienia krajów Unii Europejskiej, zatrudnienie byłoby o 3 min wyższe.

Spośród 10 min Polaków w wieku produkcyjnym i niepracujących około 6,1 min można częściowo „usprawiedliwić”: studiują lub są niezdolni do pracy z różnych powodów. Natomiast nie można znaleźć usprawiedliwienia dla blisko 4 min zdolnych do pracy i niepracujących.

Nierównowaga na rynku pracy nie wynosi więc 1,7 min osób, ale 3,9 min osób. W sensie ekonomicznym bezrobocie w Polsce jest znacznie wyższe niż wykazują oficjalne statystyki i oceny socjologów i niektórych ekspertów w kwestiach bezrobocia. 1 ma to przemożny wpływ' na generowanie zatrudnienia niere- jestrowanego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>