Łatwość znalezienia następcy dobrego pracownika

Wyniki analizy regresji dla zmiennej INDEX4, opisane w osobnym opracowaniu CASE, nie odbiegają znacząco od wyników regresji dla zmiennej INDEX2, sugerując, że oba indeksy zachowują się dość podobnie (i oba można traktować jako pewne przybliżenie rozmiarów szarej strefy). Także ten indeks rozmiaru pracy nierejestrowanej jest najsilniej związany z (postrzeganym) występowaniem łączenia umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i o dzieło) z pracą na etat. Istotne są też związki z postrzeganiem nierejestrowanego zatrudniania obcokrajowców oraz powszechności niepłacenia podatków przez inne firmy.

W przypadku INDEX4 współczynnik przy zmiennej opisującej łatwość znalezienia następcy dobrego pracownika nie jest statystycznie istotny, natomiast statystycznie istotna okazuje się zależność między postrzeganiem natężenia konkurencji w branży a badaną miarą pracy nierejestrowanej. Im silniejsza jest postrzegana konkurencja w branży, tym powszechniejsze wydaje się zatrudnianie pracowników przez firmy bez umowy. Wzmacnia to przytoczoną powyżej interpretację, że praca nierejestrowana zdaje się być (w wielu przypadkach) strategią radzenia sobie firm z silną konkurencją na rynku produktów i silną konkurencją na rynku pracy (duży popyt na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, przy ograniczonej podaży pracy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>