Obawy zatrudniających w sposób nierejestrowany

– Według opinii respondentów główne obawy pracodawców dotyczą pięciu kwestii:

kary finansowej za zatrudnienie nierejestrowane – tylko co piąty pracodawca uznaje, że stanowi to zdecydowanie największe ryzyko co trzeci uznaje jednak, że jest to raczej niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko

– odpowiedzialności wobec pracownika za skutki jego wypadku w pracy – co piąty pracodawca uznał, że stanowi to największe ryzyko, co czwarty (25,6%) stwierdza, że jest to raczej niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko

– roszczeń pracownika na drodze sądowej z tytułu nieprzestrzegania Kodeksu pracy – tylko 18% uznało, że jest to zdecydowanie największe ryzyko natomiast co drugi respondent uznaje, że jest to raczej niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko

– niemożności wyegzekwowania odszkodowania od pracownika, np. w razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia firmy – co czwarty pracodawca uzna! to za zdecydowanie największe ryzyko natomiast dla 46% respondentów jest to raczej niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko

– natomiast „negatywna reakcja środowiska lub opinii publicznej” na zatrudnienie nierejestrowane nie jest w Polsce problemem – aż 89% respondentów uznało, że jest raczej niskie lub zdecydowanie niskie ryzyko, co pośrednio wynika stąd, że zatrudnienie w szarej strefie nie spotyka się w Polsce z negatywną oceną jest to jedna z barier społecznych ograniczenia zatrudnienia nierejestrowanego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>