Szara strefa a nielegalna imigracja

W 2003 r. Komisja Europejska wydała Komunikat w sprawie imigracji, integracji i zatrudnienia, w którym odniosła się do zależności pracy nierejestrowanej i nielegalnej migracji. Zdaniem Komisji sektory pracy nielegalnej i nielegalnej migracji „karmią się nawzajem”, dlatego powinno nastąpić zgranie polityki poszczególnych państw, aby skutecznie walczyć zarówno z pracą nielegalną, jak i nielegalną migracją (European Commission 2003e).

Tendencja do zatrudniania nielegalnych migrantów w szarej strefie do prac wymagających niskich kwalifikacji wynika nie tylko z faktu, że nie mają oni odpowiedniego statusu, kwalifikacji lub że nie znają wymaganego języka. Wykwalifikowani nielegalni migranci często nie mogą się zatrudnić w sektorze, w którym zdobyli wykształcenie, dlatego że ich kwalifikacje nie są uznawane w Unii Europejskiej. W państwie członkowskim ludzie ci pracują nielegalnie w sektorze wymagającym niskich kwalifikacji z powodu braku właściwej dokumentacji i często ich wynagrodzenie jest o wiele wyższe niż otrzymywane za pracę wymagającą wysokich kwalifikacji, wykonywaną w kraju pochodzenia (Komisja Europejska 2004b).

Komisja jest zdania, że praca nierejestrowana jest istotnym czynnikiem sprzyjającym nielegalnej migracji, więc głównym dążeniem musi być przekształcenie pracy nierejestrowanej w regularne zatrudnienie. Cel ten jest już zawarty w wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia (Komisja Europejska 2004b).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>