Badanie Mystery Shopper – ciąg dalszy

Podsumowując badanie Mystery Shopper, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na poniższe fakty:

– Od marca do października średnio 8,2% ofert pracy ogłaszanych w prasie dotyczyło pracy nie w pełni rejestrowanej.

– Liczba ofert pracy nierejestrowanej w ostatnich miesiącach trwania badania uległa zmniejszeniu.

– Popyt na pracę nierejestrowaną rósł w momencie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników sezonowych, w tym okresie rosła tez liczba ofert pracy w formie umowy zlecenia.

– Praca bez rejestracji jest bardzo często proponowana na tzw. okres próbny 1-3 miesięcy.

– Praca bez rejestracji była względnie najczęściej obecna w takich branżach, jak rolnictwo, ubezpieczenia, ochrona zdrowia i opieka, ale też w działalności związanej z prowadzeniem interesów i w branży hotelarsko-gastronomicznej, zaś największa liczba ofert pracy bez rejestracji dotyczyła handlu detalicznego, pozostałej działalności związanej z prowadzeniem interesów, branży hotelarsko- gastronomicznej.

– Praca w szarej strefie nie wiąże się ze znacznymi przywilejami finansowymi, stawka godzinowa jest porównywalna ze stawkami proponowanymi w przypadku innych form zatrudnienia, jest niższa niż w umowach o pracę, lecz nieco wyższa niż na umowie zlecenie.

– Potencjalne korzyści z pracy w szarej strefie wydają się czerpać głównie pracodawcy.

– Inny jest mechanizm zatrudniania całkowicie bez rejestracji, a inny w przypadku częściowej rejestracji pracowników.

– Praca częściowo nierejestrowana jest rzadziej proponowana w trakcie pierwszego kontaktu, a dopiero w trakcie spotkania i w momencie nawiązania bliższej relacji pracodawcy z potencjalnym pracownikiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>