Badanie preferencji przedsiębiorców

Podsumowując badanie preferencji przedsiębiorców, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na poniższe fakty:

– znaczny odsetek przedsiębiorców biorących udział w badaniu deklarował, że nie stosowałby zatrudniania nierejestrowanego, niezależnie od możliwych oszczędności (80%)

-stosunkowo wysoka okazała się nietolerancja dla zachowań niezgodnych z prawem (70% przedsiębiorców odpowiedziało, że przeszkadza im stosowanie takich praktyk)

-mimo wszystko w badaniu wyboru eksperymentalnego około 30% badanych zdecydowało się na zatrudnianie bez rejestracji

-jednocześnie ok. 35% dostrzegało zalety zatrudnienia nierejestrowanego, w tym przede wszystkim z uwagi na oszczędności kosztów pracy i brak formalności i zobowiązań wynikających z prawa pracy

– główne wady zatrudnienia nierejestrowanego to zdaniem respondentów łatwość odejścia pracowników, mniej rzetelne wykonywanie przez nich obowiąz- 67 Dla istnienia funkcji użyteczności niezbędne jest istnienie tzw. racjonalnych preferencji konsumentów – to jest spełnianie relacji zwrotności, zupełności i przechodniości. Można pokazać, że preferencje leksykograficzne nie spełniają tych założeń, w związku z czym nie da się opisać ich za pomocą funkcji użyteczności. ków oraz brak możliwości dochodzenia praw w przypadku spowodowania przez nich szkody

– dotkliwość kar i ryzyko częstszych kontroli okazały się co najwyżej tak samo istotne, jak inne wymienione wady zatrudnienia nierejestrowanego

– ryzyko kontroli okazało się stosunkowo nieistotne dla pracodawców zatrudniających pracowników w pełni legalnie ponadto – podane respondentom aktualne poziomy ryzyka kontroli oraz dotkliwości kar wskazują na relatywnie większe znaczenie zmian w poziomie ryzyka niż dotkliwości kar

– zwiększenie wysokości i częstotliwości kar jest odczuwane przez przedsiębiorców jako o wiele bardziej dotkliwe niż ekwiwalentne zmniejszenie wielkości absolutnej kar, czyli subiektywna wartość straty z uwagi na większy wymiar kar i ryzyko kontroli jest większa niż subiektywna wartość zysku o tej samej absolutnej wielkości przy obniżeniu wymiaru kar i częstości kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>