Dział organizacji jest jedną z komórek sztabowych

Ten filtr staje się bardziej przepuszczalny w godzinach przyjęć dyrektora. W tym czasie każdy pracownik zakładu może przyjść do niego bez wcześniejszego „tłumaczenia się” sekretarce. Często są to sprawy bardzo osobiste. Dyrektor podejmuje je, wiedząc, że ludzie (potencjał społeczny) to najcenniejszy zasób organizacji. Chętnie przyjrzelibyśmy się takim rozmowom. Niestety, jest to obszar dostępny tylko dla bezpośrednich zainteresowanych.

Czujemy się trochę jak intruzi, ciągle „patrząc na ręce” asystentowi dyrektora. Na szczęście do sekretariatu „wpada po sąsiedzku” kierownik działu organizacji, który wyjaśnia nam inne sprawy związane z firmą.

Dział organizacji jest jedną z komórek sztabowych. Termin ten, podobnie jak kilka innych używanych w teorii i praktyce zarządzania, został przejęty ze słownika wojskowego. Kierownik działu organizacji wprowadza nas w ten świat, zaczynając od decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Te pierwsze – ważniejsze – podejmuje głównie dyrektor ze swoimi zastępcami te mniej ważne i dotyczące spraw bardziej szczegółowych (taktyczne, operacyjne) przekazuje do kompetencji niższych szczebli (zasada delegowania uprawnień).

Dokonując wyborów, dyrektor odwołuje się często do pomocy podległych mu bezpośrednio specjalistów-doradców. Tworzą oni jego sztab. Jest wśród nich radca prawny, „marketingowiec” (specjalista od analizy rynku, oddziaływania na aktualne i przyszłe potrzeby odbiorców, reklamy), socjolog, analizujący nastroje społeczne w zakładzie, analityk-ekonomista i wreszcie nasz rozmówca – specjalista od zagadnień organizacji i zarządzania. Sztabowcy przygotowują informacje niezbędne dyrektorowi do podejmowania decyzji, czasem proponują warianty rozwiązań. Choć nie mają własnych uprawnień decyzyjnych, ich wpływ na dokonywane wybory jest często bardzo duży. Ta cecha różni ich zasadniczo od zastępców dyrektora, którzy, choć doradzają naczelnemu w wielu sprawach, mogą i muszą rozstrzygać sami, ponosząc za to odpowiedzialność. Zarządzanie bowiem wiąże się nie tylko z uprawnieniami, ale także z obowiązkami i odpowiedzialnością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>