Granice stosowania sankcji

Zbyt wysokie sankcje nakładane na pracodawców mogą prowadzić do upadku przedsiębiorstw i likwidacji nie tylko zatrudnienia nierejestrowanego, ale także legalnego. Niektórzy eksperci rozważają opcje generalnej amnestii, ale doświadczenie wielu krajów dowodzi, że amnestia rodzi nadzieję następnej amnestii i przynosi ograniczone efekty (Grabiner 2000).

W niektórych krajach stosuje się zachęty podatkowe do zatrudniania legalnego większej liczby pracowników. Na przykład w Wielkiej Brytanii od 2000 r. w firmach i gospodarstwach domowych kwota wynagrodzeń do 4200 GBP rocznie (USD 7500) jest wolna od składek ubezpieczeniowych, a od nadwyżki pracownicy i pracodawcy płacą 22%. W Niemczech istnieje podobny system: niskie płace (mniejsze niż 4200 euro rocznie) są zwolnione ze składek lub częściowo zwolnione. To jest środek promowania zatrudnienia, ale także sposób ograniczenia pracy nierejestrowanej (OECD 2004). Dotyczy to szczególnie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wiele krajów Unii Europejskiej zmniejszyło stawki w sektorach, w których zatrudnienie nierejestrowane jest szczególnie rozpowszechnione. Metody i formy redukcji stawek podatku nie są jednak tematem tego opracowania.

Liberalizacja zasad zatrudnienia w formach niestandardowych (zatrudnienie na czas określony w niepełnym wymiarze czasu itd.) sprzyjać może ograniczeniu szarej strefy (OECD 2004).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>