Opcje polityki i sankcje

Ponieważ praca nielegalna wpływa znacząco na funkcjonowanie europejskiego rynku pracy, stworzenie odpowiednich zachęt mogłoby motywować ludzi aktywnie działających w szarej strefie do zarejestrowania się. Także klienci mogliby kupować więcej usług na formalnym rynku, gdyby istniały na nim właściwe oferty.

Problem gospodarki nieformalnej może być rozpatrywany w dwojaki sposób. Jeżeli zjawisko to dotyczy głównie pojedynczych osób lub firm korzystających z systemu, przy jednoczesnym wyrządzaniu szkody dobrobytowi wszystkich – interwencja powinna być przeprowadzona za pomocą sankcji. Jeżeli problem szarej strefy to głównie rezultat nowych form pracy lub wolniejszej adaptacji tych zmian w odpowiednim ustawodawstwie, wtedy polityka powinna skoncentrować się na środkach prewencyjnych (European Commission 1998).

Jeśli dystrybucja dochodu i pozyskiwanie usług dobrobytu jest wysoko cenione w społeczeństwie, do Państwa należy zapewnienie, aby liczba , jeżdżących na gapę” została ograniczona. W razie konieczności, przy aktywnym wsparciu partnerów społecznych, kontrola wprowadzania w życie przepisów prawnych oraz sankcje muszą zostać wzmocnione, w szczególności wobec podmiotów i organizacji czerpiących korzyści z nielegalnego zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>