Pozycja społeczna pracowników zakłądu fryzjerskiego

Społeczny status (pozycja społeczna) pracowników zakładu fryzjersko- -kosmetycznego nie jest identyczny. Sposób, w jaki odnoszą się do siebie, robotniczy (określany jako ruch) nie bardzo się ze sobą mieszają.

Hala produkcyjna jest bardzo duża, nie ma tu żadnych korytarzy i pokoi za zamkniętymi drzwiami. Po obu stronach ustawione są długie ciągi maszyn do szycia. Przy każdej siedzi szwaczka. Halę wypełnia monotonny warkot. Teraz już wiemy: jesteśmy w zakładzie produkującym odzież.

Od naszego przewodnika dowiadujemy się, że bardzo podobnie wyglądają dwa pozostałe piętra budynku, natomiast na parterze znajdują się magazyny i tzw. krojownia. Dwa ciągi maszyn to taśmy produkcyjne, przy których pracuje zespół numer 4 i numer Numerów używa się tylko w oficjalnych dokumentach. Zwykle mówi się: „zespół majstra Piotrowskiego” i „zespół potwierdza, iż najwyższą pozycję ma tutaj właściciel. Do niego wszyscy zwracają się: „panie kierowniku” lub mniej oficjalnie – „szefie” On natomiast używa zwrotów: „pani Basiu” lub po prostu „Teresko”. Tworzy to iście familijny klimat. Wyraźnie też widać, że w grupie tej najniższy status społeczny ma osoba, będąca jednocześnie sprzątaczką i szatniarką. Jest ona po prostu „kimś innym” wydaje się też, że zna i akceptuje swoje „miejsce w szyku”.

W organizacji tej wyróżnić możemy również podsystem techniczny. Składa się nań cała aparatura i akcesoria potrzebne do pracy: wieszaki, lustra, fotele, suszarki do włosów, oświetlenie stanowisk pracy itd., oraz kosmetyki.

Zakład fryzjersko-kosmetyczny jest ściśle powiązany z otoczeniem. Stanowią je głównie klienci korzystający z jego usług. Im służy i bez nich nie byłby w stanie przetrwać. Dlatego też troska o klientów jest tu wartością szczególnie ważną, jest jednym z głównych celów organizacji.

Przyjrzyjmy się teraz większej organizacji. Neon umieszczony na jednym z wielu jej budynków (otoczonych solidnym murem) obwieszcza, że mieszczą się tu Zakłady Produkcyjne „Viola”. Co wytwarza się w tym przedsiębiorstwie? Jak ona funkcjonuje? Dowiemy się o tym wkrótce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>