Prace podejmowane przez nierejetrowanych bezrobotnych

Na pytanie: „W świetle Pana(i) doświadczeń, gdzie bezrobotni najczęściej podejmują pracę nierejestrowaną prosimy wskazać 5 najważniejszych rodzajów prac lub branż”, odpowiedziało 398 respondentów.

Wyniki sondażu są zbliżone do wyników badań GUS. Oto 10 najważniejszych branż lub rodzajów prac wykonywanych w sposób nierejestrowany:

– usługi budowlane i instalacyjne (96,5% wskazań),

– opieka nad dzieckiem lub starszą osoba (54,3% wskazań),

– prace ogrodniczo-rolne (53,3% wskazań),

-handel (50,1%),

– usługi gastronomiczne (48.9%),

– prace domowe, np, sprzątanie (46,9%),

– usługi transportowe – przewozy (26,3%),

– usługi krawieckie (22,1%),

– korepetycje (17,4%),

– działalność produkcyjna (17,1%).

Jak widać, pozycje absolutnie dominującą mają szeroko rozumiane usługi. Działalność produkcyjna znalazła się na dziesiątym miejscu. Wynika to chyba stąd, że kontrola legalności zatrudnienia w sferze usług jest bardzo trudna. Jak, na przykład, udowodnić, że osoba opiekującą się starszym człowiekiem nie wykonuje tej pracy społecznie, jest daleką krewną lub znajomą itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>