Przypadek'. Zakłady Produkcyjne ,, Viola” – dalszy opis

Dzięki tabliczkom na drzwiach możemy poznać nazwiska dyrektorów, kierowmików komórek oraz nazwy działów i sekcji. Zastępca dyrektora do salnych maszyn do szycia widzimy maszyny specjalistyczne. Na początku taśmy ustawionych jest kilka „overlocków”, obrębiających nie zszyte części płaszcza. (Każda część musi zostać tak zabezpieczona przed strzępieniem się brzegów.) Przy pomocy innych maszyn specjalnie marszczy się tkaniny, przyszywa guziki i wykonuje dziurki do ich zapinania. Na końcu taśmy znajduje się stanowisko prasujące – agregat wykorzystujący „parę technologiczną” do nawilżania prasowanego wyrobu.

Wyspecjalizowane są maszyny i pracownice je obsługujące. Okazuje się, że jedną z trudniejszych operacji jest wszywanie rękawów . Robiąca to szwaczka jest jedną z pracownic o najwyższych kwalifikacjach w zespole.

spraw ekonomicznych, ds. handlowych, ds. produkcji, ds. technicznych, ds. osobowych i główny księgowy – to tylko niektóre z nich. W bezpośrednim sąsiedztwie pokoju głównego księgowego znajdują się działy: księgowości materiałowej, księgowości kosztów i księgowości analitycznej. Nastąpił tu zatem dalszy podział i grupowanie zadań. Zapewne także poszczególni pracownicy tych działów mają swoje zawodowe specjalizacje.

Analizując tabliczki na drzwiach dostrzegamy hierarchię stanowisk. Świadczą o tym różne tytuły służbowe: dyrektor, wicedyrektor, kierownik działu, zastępca kierownika działu, kierownik sekcji, samodzielny specjalista, referent.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>