Rynek oligopolistyczny

Rynek oligopolistyczny charakteryzuje się tym, że działa na nim kilku silnych monopolistów, którzy opanowali lynek zbytu, np. w produkcji samochodów, sprzętu elektronicznego, produkcji stali, papierosów. Wejście na ten rynek i nawiązanie sku-tecznej konkurencji wymaga dużych kapitałów.

Na rynku oligopolistycznym jeden z największych producentów i o najniż-szych kosztach wytwarzania może objąć tzw. przywództwo cenowe. Inni oligopo- liści starają się dopasować do cen ustalonych przez lidera w celu utrzymania swoich udziałów w sprzedaży. Gdy lider obniża cenę, inni muszą robić to samo, aby nie zostać wypartym z rynku. Gdy lider podwyższa ceny, inni, mniejsi oligopoliści, nie muszą tego czynić, wówczas mają szansę zwiększenia swego udziału w ogólnej sprzedaży danego towaru.

W różnych sferach działalności gospodarczej monopole stosują często zróżnico-wanie cen na te same usługi lub produkty nie mające bezpośredniego związku z różnicą kosztów wytwarzania. Inna jest np. cena energii pobieranej przez gospodarstwo domowe i przez przedsiębiorstwo, inna jest jej taryfa w dzień i w nocy. Zróżnicowana jest taryfa opłat za rozmowy telefoniczne w zależności od odległości i poiy dnia. Zróżnicowane są ceny biletów lotniczych, ceny pobytu w hotelach i pensjonatach w zależności od sezonu. Zróżnicowane są także ceny biletów teatralnych i imprez sportowych itp. Zróżnicowanie cen jest opłacalne zarówno dla konsumenta, któiy może wybierać korzystniejsze dla siebie rozwiązania, jak i dla producenta, przyczynia się bowiem do zwiększenia obrotów i lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych, a także obniżenia kosztów stałych na jednostkę produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>