System emerytalny – czy istnieją zagrożenia dla obecnego pokolenia ? – emerytura

Demografowie oraz wielu ekonomistów co najmniej od kilku,kilkunastu lat ostrzegają nas przed kryzysem emerytalnym z jakim będziemy mieli do czynienia już za kilkanaście lat. Patrząc realnie , to już mamy kryzys systemu emerytalnego wynikający między innymi z sytuacji demograficznej jakiej znajduje się nasze społeczeństwo. Na samym początku przybliżmy na czym polega system emerytalny w Polsce. System emerytalny w Polsce polega na tak zwanej zastępowalności pokoleń , a więc pokolenie które znajduje się aktualnie w wieku produkcyjnym utrzymuje pokolenie które pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co miesięczne świadczenia w postaci rent oraz emerytur. Aktualnie co miesiąc Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych brakuje do wypłaty pełnych świadczeń około pięciu-sześciu miliardów złotych rocznie , a ta różnica jest pokrywana przez gwarantujący wypłacalność rent oraz emerytur Skarb Państwa. Tak więc jeśli ktoś zada nam pytanie które dotyczy terminu bankructwa tego systemu emerytalnego , to odpowiedzieć na nie bardzo jasno: ten system już zbankrutował. Jak by nie co miesięczne transfery z Ministerstwa Finansów , Zakład Ubezpieczeń Społecznych po prostu nie wypłacał by co miesiąc rent oraz emerytur , lub wypłacał je w wysokości niepełnej , niższej od dwudziestu do trzydziestu procent niż kwoty należne. Jednak biorąc pod uwagę , to iż Skarb Państwa jest gwarantem wypłaty świadczeń , to system emerytalny tak na prawdę nie zbankrutuje nigdy. Oczywiście prędzej czy później stosunek ilości osób pobierających świadczenia z ZUS do osób wpłacających składki będzie na tyle niebezpieczny (a wynika to bezpośrednio z demografii) , że system emerytalny będzie musiał przejść gwałtowną reformę – którą nie oszukujmy się będzie mógł w czasie odwlec tylko niezwykle wysoki wzrost gospodarczy który doprowadzi do drastycznego zwiększenia się dochodów Państwa – a więc również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , szybki cud demograficzny , lub napływ ciężko pracujących i płacący podatki emigrantów.

emerytura

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>