Ten typ rozumowania możemy zastosować nie tylko w mikro-, ale także w makro- analizie.

Załóżmy, że w całej gospodarce narodowej wytwarza się w ciągu roku, przy danym zasobie kapitału i pracy, określoną sumę dóbr konsumpcyjnych K i inwestycyjnych I. Dobra konsumpcyjne przeznaczone są do bieżącego spożycia, zaś dobra inwe-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>