Uproszczenie prawa pracy i redukcja formalności

Uproszczenie prawa pracy i redukcja formalności związanych z zatrudnieniem nowego pracownika to kolejna, zdaniem respondentów, metoda redukcji szarej strefy. Wszelkie rozwiązania mające na celu ułatwianie funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym również deregulacje i uelastycznienie rynku pracy, służą zdynamizowaniu przedsiębiorczości. Wydaje się, że pewne uregulowania szczegółowe dotyczące specyficznych branż i zawodów mogłyby pozytywnie wpłynąć na redukcję szarej strefy. W takich branżach, jak rolnictwo, gastronomia i hotelarstwo, gdzie ważną rolę odgrywa zatrudnienie sezonowe i to ono w większości przypadków jest źródłem szarej strefy, warte rozważenia byłoby zwolnienie pracodawców z części obciążeń™.

Tak wysoki udział kosztów ubezpieczeń społecznych wśród państw OECD występuje jedynie we Francji, w Czechach jest o 3 pkt. procentowe niższy, a na Słowacji aż o 7 pkt. procentowych niższy niż w Polsce. Taxing Wages 2005/2006: 2006 Edition, OECD 2007.

Kodeks pracy umożliwia wprawdzie zawierania umów o prace sezonowe, jednak wciąż, z uwagi na związane z taką forma zatrudnienia obostrzenia, nie stanowi to alternatywy dla pracy bez rejestracji,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>