Wśród pracowników nie ma wyraźnej specjalizacji

Wśród pracowników nie ma wyraźnej specjalizacji. Kierownik sukcesywnie przekazuje im kolejne sprawy. Czasem polegają one na zebraniu informacji łub udzieleniu porady prawnej, ale najczęściej jest to załatwienie od początku do końca wszystkich problemów formalnoprawnych związanych z transakcjami klientów. Jeśli jest to otwarcie nowej firmy, trzeba zebrać konieczne pozwolenie właściwych urzędów, załatwić otwarcie konta bankowego, nawiązać kontakt z izbą skarbową, wypełnić wszystkie wymagane formularze itp. Jeśli firma-klient „wchodzi” w jakąś formę współpracy z polskim przedsiębiorstwem, biuro organizuje dodatkowe jej kontakty z partnerem, uczestniczy w negocjacjach itp.

Dwie sekretarki zajmują się techniczną obsługą pracy biura. Nie są przydzielone do konkretnych pracowników czy spraw. Obsługują komputery, telefaks, kserokopiarkę. Przyjmują telefony, przepisują wszystko, co musi mieć postać dokumentu (oprócz zapisów komputerowych prowadzona jest również dokumentacja tradycyjna). One leż są źródłem informacji dla różnych interesantów (pracownicy merytoryczni często są nieobecni, załatwiają sprawy poza biurem).

Każdy pod koniec dnia pracy sporządza dla kierownika krótką notatkę na temat tego, co zrobił, w jakim stadium znajduje się prowadzona przez niego sprawa, jakie napotkał trudności. Językiem używanym w biurze jest angielski kierownik nie zna polskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>