Wynagrodzenie pracowników

Wynagrodzenie pracowników składa się z trzech części: jedna to płaca podstawowa (dość wysoka, stanowiąca mniej więcej dwukrotność średniej płacy krajowej), druga to tzw. bonus, otrzymywany w zależności od jakości załatwienia sprawy. Tutaj liczy się przede wszystkim poziom satysfakcji klienta, o czym informacje – w jakiś sobie tylko znany sposób – zdobywa sekretarki) na zwykły papier maszynowy, ponieważ wydruki teleTaTOwu P„ – pewnym czasie stają się nieczytelne, można powiedzieć, że „wietrzeją”. Cała praca biura to w zasadzie nieustanne przetwarzanie informacji krążącej między biurem a centralą, między biurem a jego klientami z różnych krajów, między biurem a różnymi instytucjami i urządzeniami, z którymi – z racji załatwiania spraw – pracownicy biura muszą wchodzić w kontakty. Bez tych wszystkich urządzeń technicznych praca byłaby niemal niemożliwa.

Żadnego schematu organizacyjnego biuro nie ma, nie istnieje taka potrzeba. Wszyscy pracownicy są bezpośrednimi podwładnymi kierownika, który z kolei podlega komuś w dyrekcji centrali. W zasadzie jednak prowadzi on swoje biuro samodzielnie. Nie ma też sformalizowanych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Pracownicy mają natomiast jeden podstawowy obowiązek – sprawnie załatwiać sprawy klientów', którzy drogo płacą za te usługi.

Biuro jest organizacją o charakterze rynkowym sprzedaje swoje usługi i wypracowuje samodzielnie zysk. Jednak jej rynkowym otoczeniem nie jest wcale rynek polski. Firma działa na rynku międzynarodowym i tam też reklamuje swoje usługi. Ceny usług biura są bowiem zbyt wysokie na możliwości finansowe naszych przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>