Wysokość wynagrodzenia

Przeciętna stawka godzinowa netto w PLN (n= liczebność próby) Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto w PLN (n= liczebność próby) średnia mediana średnia mediana

– Praca bez rejestracji 6,95 (n=51) 6 (n=51) 1160 (n=24) 1000 (n=24)

– Umowa o pracę 7,10 (n=248) 6 (11=248) 1290(n=481) 1200 (n=481)

– Umowa zlecenie 6,41

– Umowa o dzieło68 6,09

Jak wynika z danych tabeli 4.6, praca bez rejestracji nie jest wcale tak opłacalna, jak powszechnie się sądzi. Stawka godzinowa jest porównywalna we wszystkich formach zatrudnienia, a wynagrodzenie za pracę w szarej strefie plasuje się pomiędzy wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę i wynagrodzeniem wynikającym ze stawki godzinowej w przypadku umowy zlecenia. Wynagrodzenie miesięczne jest nawet niższe niż w przypadku tych dwóch form zatrudnienia, ale różnice te mogą jednak wynikać z krótszego czasu pracy i innych niż finansowe transferów – jak zakwaterowanie czy wyżywienie. Mimo tych przypuszczeń, należy jednak założyć, że w większości przypadków renta z pracy w szarej strefie nie trafia do pracowników, a zostaje po stronie pracodawców, którzy w ten sposób obniżają koszty jednostkowe zatrudnienia pracownika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>