Zróżnicowanie aspektów nieoficjalnego zatrudnienia część 2

Postrzeganie pracy nierejestrowanej łączy się również z trudnością znalezienia dobrych pracowników. Może to sugerować, że strategie (częściowego) niere- 58 Standaryzowane współczynniki dotyczą regresji, w której zastosowane zmienne zostały wstępnie poddane przekształceniu standaryzacji. Przekształcenie lo polega na odjęciu od każdej wartości zmiennej jej średniej i podzieleniu przez odchylenie standardowe. W ten sposób uzyskuje się zmienne mierzone w jednakowych jednostkach, co umożliwia dokonywanie porównań współczynników. Zmienne, przy których standaryzowane współczynniki są większe co do wartości bezwzględnej, są silniejszymi determinantami zmiennej zależnej niżtc z mniejszymi współczynnikami.

Dobrym przykładem związanym z ostatnimi zmianami legislacyjnymi jest kwestia zakazu pracy placówek handlowych w święta. Pracodawcy (w tych jednostkach, które mogą być otwarte w niektóre święta) nie mają możliwości korzystania z pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę, mogą natomiast korzystać z umów cywilnoprawnych. Alternatywą dla takich rozwiązań może być odejście w szarą strefę (np, „dogadanie się” z pracownikami na dodatkowe, nierejestrowane wynagrodzenie za pracę w święto). jestrowania pracowników mogą być pomocne w utrzymaniu kluczowego personelu (np. przez możliwość wypłacania wyższych wynagrodzeń „na rękę”).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>