Akceptacja kontroli jakości

Pamiętamy jednak, że nasz płaszcz straciliśmy z oczu w momencie, gdy uzyskał akceptację kontroli jakości. Teraz dowiadujemy się, że jest w magazynie wyrobów gotowych, gdzie czeka na wysyłkę do konkretnego odbiorcy. W momencie skompletowania pełnego zamówienia i zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem dostaw zostanie on – wraz z innymi towarami

– załadowany do jednego z samochodów ciężarowych zakładu lub klienta. Aie jakie dokumenty pokazywał wartownikowi kierowca wyjeżdżającego samochodu? Były to: przepustka, list przewozowy oraz faktury dla odbiorcy. Na podstawie tych ostatnich odbiorca przekaże do banku, na konto naszego zakładu, odpowiednią kwotę pieniędzy.

W tym momencie dowiadujemy się, że „Viola” jest klientem banku, za pośrednictwem którego przeprowadza wszystkie operacje finansowe, w większości bezgotówkowe. Natomiast w dniu wypłaty, odpowiednio chroniona kasjerka zakładu udaje się do banku i podejmuje potrzebną kwotę. Wszystkim tym operacjom towarzyszy sporządzenie konkretnych dokumentów. Również każdy pobierający wynagrodzenie pracownik musi potwierdzić otrzymanie pieniędzy własnoręcznym podpisem na liście plac. Czynności te są więc w wysokim stopniu sformalizowane, a ich prawomocność zależy od zgodności ze ściśle określonymi, pisemnymi procedurami wszelkie umowy, np. kupna

– sprzedaży, o pracę, o dzieło, muszą być zawarte z dochowaniem obowiązującej procedury prawnej i mieć kształt przewidziany we wzorach umów tego typu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>