Badania IPiSS – metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości

Przeprowadzone i zaprezentowane wcześniej badania ankietowe skierowane były wprost do osób uczestniczących w szarej strefie. Miało to istotne zalety – respondenci doskonale wiedzieli, o czym mówią – ale i wady. Praca nierejestrowana zwykle oznacza przekraczanie prawa, zatem wielu interesujących dla badań respondentów odmawiało wywiadu, a prawdomówność udzielających informacji mogła budzić wątpliwości.

Stąd pomysł, aby dodatkowo zapytać o szarą strefę funkcjonariuszy służb publicznych, którzy z racji obowiązków mają o niej wiedzę. Wyniki takiego badania prezentuje poniższy rozdział.

Wymiar represyjny uieg) zaostrzeniu po znowelizowaniu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie w lipcu 2007. Pytania skierowano do dyrektorów (lub osób przez nich wskazanych) z Powiatowych Urzędów Pracy, Oddziałów Kontroli Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim i Okręgowych Inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy. Posłużono się metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza. Zrealizowano 403 wywiady. W PUP wykonano ich 339 (po jednym w poszczególnych jednostkach), w OKLZ 48 wywiadów w 16 jednostkach (po 3 w każdej) i 16 w OJPJP (po jednym w poszczególnych Inspektoratach). Badania, w wymiarze terytorialnym, objęły całą Polskę.

Można więc mówić o wysokiej reprezentatywności uzyskanych danych, ponieważ pytani eksperci mają rozległe doświadczenie i wiedzę. 58% spośród nich pracuje w swoich jednostkach 5 lat lub dłużej, co trzeci 10-20 łat, 57% respondentów ma wyższe wykształcenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>