Charakterystyka ofert pracy nierejestrowanej

Ankieterzy przechodzący przez wstępne rozmowy kwalifikacyjne zebrali również materiał, który pozwoli określić najważniejsze charakterystyki pracy bez rejestracji, takie jak: system pracy, godziny i dni pracy, zakres obowiązków, proponowane wynagrodzenie. Zdaniem ankieterów 67% pracodawców proponujących pracę w szarej strefie jasno i precyzyjnie wymieniło zakres obowiązków, przy czym odmiennego zdania było 20% poszukujących pracy. Większość ofert dotyczyła pracy w systemie niezmianowym (72% udzielonych odpowiedzi), choć tylko 29% pracodawców, którzy odpowiedzieli na pytanie o zakres dni roboczych w tygodniu, proponowało pracę od poniedziałku do piątku.

Porównanie stawek godzinowych i wynagrodzenia miesięcznego przedstawiono w tabeli 4.6. Przy ich interpretacji należy jednak wykazać się ostrożnością, gdyż pracodawcy nie zawsze podawali konkretną sumę wynagrodzenia. W wielu przypadkach podawali wynagrodzenie bazowe, z sugestią, że tak naprawdę wynagrodzenie będzie zależało od utargu/obrotu/efektywności pracownika/pracy w weekendy itd. W wielu przypadkach potencjalni pracownicy nie uzyskali też informacji o liczbie godzin pracy. W analizie porównawczej uwzględniono więc stawkę za godzinę pracy w sytuacjach, gdy została ona podana w odpowiedzi na pytanie o zarobki, oraz wynagrodzenie miesięczne. W tabeli obok średnich arytmetycznych podane są mediany, w celu pominięcia wpływu wartości skrajnych, mogących nieco zaburzać obliczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>