Dane Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych – kontynuacja

Analizując wyniki sondażu warto przypomnieć, że w kwietniu 2007 r., gdy przeprowadzano badania, minimalne wynagrodzenie netto wynosiło 4,01 zł za godzinę przepracowaną, a średnie w całej gospodarce 11,01 zł.

Z sondażu wynika, że tylko co dziesiąty pracujący w szarej strefie uzyskiwał wynagrodzenie niższe od minimalnego w całej gospodarce narodowej. Aż 90,2% uzyskiwało minimalne wynagrodzenie wyższe od obowiązującego. Dochody wyższe od średniej krajowej (11,01 zł) uzyskiwało 1 1,2% pracujących w szarej strefie.

Z sondażu wyprowadzić można kilka wniosków. Pierwszy – większość pracujących w szarej strefie (ponad 90%) jednak uzyskiwała wynagrodzenie wyższe od obowiązującego wynagrodzenia minimalnego w gospodarce. Drugi – średnia minimalna stawka netto za godzinę przepracowaną (7,93 zł) była prawie dwukrotnie wyższa od ustawowej (4,01 zł).

Analiza ta potwierdza tezę, że jednym z głównych powodów podejmowania pracy w szarej strefie jest możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia za godzinę przepracowaną. Jednakże średni dochód miesięczny, jak wykazały badania GUS, może być znacznie mniejszy ze względu na mniejszą liczbę godzin (dni) przepracowanych w miesiącu (roku) w szarej strefie w porównaniu z rejestrowaną sferą gospodarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>