Donos anonimowy

Przyczyną kontroli jest na ogół informacja od obywateli (donos anonimowy) lub informacja od innych instytucji kontrolnych, najczęściej policji. Największe problemy z przeprowadzaniem kontroli legalności pobytu (a w konsekwencji i legalności zatrudnienia) wiążą się z charakterem tych kontroli i ich skutkami. Typowym skutkiem kontroli legalności pobytu (w wypadku naruszenia tejże) jest zatrzymanie w areszcie i procedura wydalenia z kraju. Wymaga to zapewnienia miejsca w areszcie, a te są przepełnione. Drugi problem to presja czasu – SG musi zakończyć sprawę w ciągu 48 godzin (areszt!). Inne instytucje kontrolujące, szczególnie PIP, nie są w stanie (nie przejawiają aktywności w tym celu) dostosować się do tego wymogu. W opinii badanych oficerów SG stawia to pod znakiem zapytania celowość współpracy z PIP (problem ten został wyeliminowany we współpracy z WUP).

W niektórych oddziałach funkcjonariusze SG przeprowadzali kontrolę agencji towarzyskich. To trudny temat, gdyż spotykane tam osoby (cudzoziemki) podawały się za prywatne znajome, bawiące w danym lokalu w celach towarzyskich. Jeżeli przebywały w kraju legalnie, brakowało podstawy do interwencji,

– 0 ile akcja nie była interwencją policji po informacji o awanturach w lokalu. Dziś jest jeszcze trudniej, bo pracujące tam kobiety są często obywatelkami UE.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>