Dostosowanie polityki w zakresie szarej strefy część 2

Definicja ta po raz pierwszy pojawia się w cytowanym już Komunikacie Komisji z 1998 r. Jest ona potem cytowana m.in. w rezolucji Rady z 2003 r„ Dyrektywie z 2007 r. oraz w raportach z badań Komisji, m.in. w 2001 r. i 2004 r. przypadkami i rozmiarem szarej strefy, identyfikacja najlepszych praktyk w walce z nią i możliwość skoordynowanej przez Unię Europejską akcji powinny być rozważane w takim właśnie kontekście.

Ponadto komunikat był jednym z zasadniczych elementów leżących u podstaw eksperymentu rozpoczętego w 2000 r., w ramach którego pozwolono na obniżenie podatku VAT w odniesieniu do określonych usług pracochłonnych (Komisja Europejska 2007a).

Po dyskusji zapoczątkowanej wyżej wymienionym raportem, z inicjatywy Komisji, zostało przeprowadzone badanie pt. Praca nielegalna w Europie – w kierunku zintegrowanego podejścia do walki z nielegalnym zatrudnieniem. W jego wyniku powstał raport, zawierający opis i analizę polityki walki z pracą nielegalną w siedmiu państwach Unii Europejskiej (Mateman, Renooy 2001).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>