Oferty pracy nierejestrowanej według miesięcy część 2

Jak wskazują dane z tabeli 4.5, najwięcej ofert pracy nierejestrowanej pojawiło się w handlu, pozostałej działalności związanej z prowadzeniem interesów oraz w branży hotelowo-gastronomicznej, co wynika z dużej liczby ofert pracy w tych sektorach. Względna częstość występowania ofert pracy bez rejestracji wśród ogółu ofert pracy w tych branżach kształtowała się na poziomie 7,5%-9%,

– 1 nie należała do najwyższych. Względnie najczęściej praca bez rejestracji była proponowana przez gospodarstwa domowe poszukujące pracowników, oraz w rolnictwie i ubezpieczeniach.

Z uwagi na największą liczbę wywiadów przeprowadzonych w Warszawie, również propozycje pracy nierejestrowanej padały tam najczęściej, jednak względny udział tych propozycji wśród wszystkich ofert pracy kształtował się na poziomie 9,10%. Mimo że liczba obserwacji nie była duża, to jednak widać znaczące różnice w geograficznym rozmieszczeniu występowania ofert pracy w szarej strefie: najczęściej takie ofert pracy pojawiały się Olsztynie, Siedlcach, Kaliszu, Rzeszowie, najrzadziej w Szczecinie, Lublinie, Trójmieście. Trudno dostrzec zależności pomiędzy występowaniem szarej strefy a wielkością miejscowości czy położeniem geograficznym, ale należy pamiętać, że przeprowadzone badanie, zarówno z uwagi na metodę przeprowadzenia, jak i doboru ofert pracy, nie jest badaniem na tyle szczegółowym, aby pozwoliło na analizę zjawiska popytu na pracę nierejestrowaną w poszczególnych regionach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>