Oferty pracy nierejestrowanej według miesięcy

Prowadzenie badania Mystery Shopper przez cały okres realizacji projektu pozwoliło wychwyć pewną tendencję zmian na rynku ofert pracy, w tym przede wszystkim ofert pracy bez rejestracji. Choć kierunek zmian liczby ofert pracy nierejestrowanej nie jest jednorodny, to jednak należy zauważyć, że w pierwszych czterech miesiącach badania średnia liczba ofert nierejestrowanych była

– 0 około 4 punkty procentowe wyższa niż średnia w kolejnych miesiącach. Ta zmiana może być odzwierciedleniem przeobrażeń rynku pracy, w tym rosnących problemów ze znalezieniem siły roboczej i relatywnie lepszej siły przetargowej nowych pracowników, przyciągniecie których zależy w dużej mierze również od proponowanej formy zatrudnienia.

Ciekawych wniosków dostarcza również porównanie okresów, w których praca nierejestrowana była relatywnie często proponowana, do częstości występowania innych form zatrudnienia. W czerwcu, gdy rośnie liczba ofert pracy w szarej strefie, zauważamy również zwiększoną podaż ofert pracy na podstawie umowy zlecenia. Zmiany w obu przypadkach wynikają prawdopodobnie ze zwiększonego zapotrzebowania na pracowników sezonowych, wykorzystywanych do prac w rolnictwie i sektorach charakteryzujących się sezonowością zatrudnienia. Wydaje się, że niewielki wzrost liczby ofert pracy nierejestrowanej we wrześniu, odpowiedzialny za zmianę trendu (patrz: wykres 4.6) dotyczył przede wszystkim sektora usług. Tabela 4.5 przedstawia branże, w których oferty pracy nierejestrowanej pojawiały się najczęściej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>