Przeciwdziałanie nierejestrowanemu zatrudnieniu

Państwowa Inspekcja Pracy, przejmując od lipca 2007 r. obowiązki kontrolne w zakresie legalności zatrudnienia, poświęciła tej dziedzinie ogromną uwagę. Kontrola zatrudnienia stała się elementem wszelkich kontroli prowadzonych przez PIP, jej zadaniem priorytetowym. Kontrole prowadzone są według planu kontroli bądź w wyniku skarg, także anonimowych donosów. PIP przejęła od wojewodów (lub od pracujących na ich zlecenie WUP) odpowiedzialność za całość zagadnień związanych z legalnością zatrudnienia. Zgodnie z ustawą, transfer odpowiedzialności miał być powiązany z transferem pracowników prowadzących wyżej wymienione kontrole w ramach dotychczasowych instytucji kontrolnych. Pojawiły się jednak problemy. Pracownicy badanego WUP nie chcieli zmieniać pracodawcy – pozostawali na innych stanowiskach w WUP. Ci zaś, którzy zmienili pracodawcę, na ogół nie spełniali wymogów stawianych inspektorom PIP (muszą być dopiero doszkoleni i przejść całą procedurę kwalifikacyjną). Dlatego dziś zadania związane z kontrolą przejmują dotychczasowi Inspektorzy PIP. Tym samym istnieje zagrożenie (podkreślane przez badanych pracowników), że przerwana została instytucjonalna ciągłość tzw. wiedzy ukrytej, pracowniczej, na przykład o sposobach unikania kontroli, najczęstszych formach omijania prawa, recydywistach (firmach). W opiniach badanych przedstawicieli PIP, problem ten, jakkolwiek zauważany, nie stanowi istotnej przeszkody w długotrwałym rozwoju systemu kontroli zatrudnienia (jakkolwiek w okresie początkowym może powodować problemy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>