Przypadek: Biuro prawne

Biuro prawne, mała firma konsultingowa świadcząca usługi prawne dla inwestorów zagranicznych, jest działającą w Polsce agendą dużego, międzynarodowego koncernu. Ten typowy konglomerat skupia kilkadziesiąt większych lub mniejszych przedsiębiorstw i agend, prowadzących różnorodną działalność produkcyjną, usługową i handlową. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: „Peter Swanson and Partners”, utworzoną od nazwiska jej głównego udziałowca i prezesa.

Biuro prawne uruchomiono w Polsce dostrzegając możliwość zrobienia dobrego interesu. Od końca lat osiemdziesiątych otworzyły u nas swoje przedstawicielstwa liczne firmy zagraniczne, wielu biznesmenów nawiązuje też różne formy współpracy z naszymi przedsiębiorstwami. W każdym przypadku konieczne jest przestrzeganie skomplikowanych procedur prawnych, potrzebna jest znajomość przepisów i instytucji. Pochłania to dużo czasu i wymaga odpowiedniej wiedzy. Instalujące się firmy poszukują więc kompetentnej pomocy prawnej i skłonne są dobrze za nią zapłacić. Pojawiła się więc konkretna społeczna potrzeba, zaspokajanie której przynieść może i przynosi znaczne zyski.

Tego typu działalność nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Najpoważniejsze było wynajęcie lokalu biurowego o powierzchni około 180 m2 oraz zatrudnienie pięciu młodych prawników i dwóch wysoko wykwalifikowanych sekretarek. Do Polski przyjechało dwóch przedstawicieli firm. Jeden z nich został później kierownikiem biura.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>