Sezonowość a zatrudnienie nierejestrowane

Badania przeprowadzone przez GUS wykazują ścisły związek między sezonowością a zatrudnieniem nierejestrowanym. Respondenci całkowicie potwierdzają tę współzależność na podstawie własnych obserwacji i aż 96% udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Jest to jedna z nielicznych kwestii, które nie wzbudzają kontrowersji.

Zgodnie z opiniami respondentów największe zatrudnienie nierejestrowane odnotowano w miesiącach od maja do sierpnia. Krzywa ta nie różni się od dotychczasowych wyników obserwacji GUS.

Porównano wyniki przeprowadzonego sondażu z badaniami GUS z 2004 r, (wykres 5.1). Kształt krzywych sezonowości jest podobny (A i B). Krzywa (B) sugeruje, że znacznie zmniejsza się odsetek pracujących w sposób nierejestrowa- ny w styczniu i lutym, natomiast znacznie zwiększa się ten odsetek w kwietniu i miesiącach letnich (V-VIJ).

I wreszcie zapytano, w których miesiącach następuje redukcja zatrudnienia nierejestrowanego. Według badanych największa redukcja jest od stycznia do marca i od października do grudnia. I ten proces ilustruje wykres 5.1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>