Sezonowość pracy nierejestrowanej

Badania w pełni potwierdzają wybitnie sezonowy charakter pracy nierejestrowanej. Stwierdzenie to ma ważne znaczenie, gdyż sugeruje, że zmniejszenie zatrudnienia nierejestrowanego napotyka czynniki klimatyczne, względnie niezależne od polityki społeczno-gospodarczej, płacowej, zatrudnieniowej i postaw ludzi.

Zadano dwa pytania. Pierwsze, ogólne – czy są jakieś osoby, którym szczególnie nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych. Aż 84,9% udzieliło odpowiedzi pozytywnej tylko 14,6% było zdanie, że nie ma takich osób, co pośrednio podkreśla ich pozytywny stosunek do zatrudniania pracowników nierejestrowanych.

Drugie pytanie brzmiało: komu, konkretnie, nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych? Podsumowanie odpowiedzi zawiera tabela 5.4.

Jak widać, ludziom pełniącym zawody zaufania społecznego lub zawody o dużym prestiżu społecznym i ekonomicznym nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych. Taką opinię wyraża od 52% do 82% respondentów. Jednakże znamienny jest ostatni wskaźnik w powyższej tabeli. Tylko nieco ponad 1/4 respondentów stwierdza, że innym osobom też nie wypada zatrudniać pracowników nierejestrowanych. Pośrednio oznacza to, że 3/4 naszych respondentów nie potępia zatrudnienia nierejestrowanego poza osobami zaufania publicznego. Polska nie różni się pod tym względem od innych krajów Europy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>