„Szefowie Połączonych Sztabów”

To, że organizacje dążą przede wszystkim do przetrwania i rozwoju, znajduje potwierdzenie w niezliczonych przypadkach firm i urzędów, które zmieniają obszar swojej działalności, profil produkcji, formy funkcjonowania, a często nawet podstawową funkcję, dla realizacji której zostały utworzone. Zdarza się nawet, że zanika zupełnie pierwotna racja ich istnienia, a one funkcjonują nadal.

Doskonałym przykładem jest organizacja o nazwie „Szefowie Połączonych Sztabów”, powołana przy prezydencie USA dla koordynacji działań zbrojnych USA i Wielkiej Brytanii w czasie 11 wojny światowej. Istnieje ona nadal, rozrasta się i nic nie zapowiada jej upadku. Zmianie ulegała tylko jej pierwotna funkcja -jest to dziś organ koordynacji działań różnego rodzaju sił zbrojnych armii amerykańskiej. Istniejąca od kilku dziesięcioleci w Polsce Komisja do Badania Zbrodni Hitlerowskich przemianowała się w 1989 r. na Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich i Stalinowskich. Dzięki temu zapewniła sobie byt na dalsze dziesięciolecia. Kółka rolnicze, które kiedyś utworzono i wyposażono w maszyny z pieniędzy chłopów po to, by świadczyły im tanie usługi połowę, zaczęły prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek i realizować zysk bez oglądania się na potrzeby swoich założycieli. Podobne przykłady można mnożyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>