Wymiana informacji o ubezpieczeniach społecznych

Inną formą ograniczania szarej strefy jest poszerzająca się współpraca i wymiana informacji między organami kontroli:

– w Niemczech, od 1998 r., wymiana informacji między różnymi instytucjami pomocy społecznej włączona została do systemu informacji

– w Holandii od połowy 1998 r. zostało wprowadzone tzw. społeczne prawo (,linking law)-, umożliwia ono wymianę informacji o klientach z instytucji ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, urzędów skarbowych i ubezpieczeń zdrowotnych

– w Grecji inspektorzy pracy i urzędy pracy rozwinęły wspólny komputerowy system informacji, umożliwiający ustalenie, czy dana osoba ma ubezpieczenie społeczne

– w Wielkiej Brytanii wprowadzono regulacje umożliwiające dostęp do informacji, pozwalających na identyfikację nierejestrowanego zatrudnienia doświadczenie to sugeruje, że klucz tkwi w rozwoju skoordynowanej strategii, łączącej pracę wszystkich instytucji publicznych, które mają wpływ na nielegalne zatrudnienie

– w Belgii w 1998 r. wprowadzono kartę ubezpieczenia społecznego (SIS), którą każdy pracownik musi mieć na stanowisku pracy to umożliwia inspektorom pracy szybką i sprawną kontrolę legalności zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>