Wysokość kary za zatrudnienie pracownika nierejestrowanego

Wśród wielu środków przeciwdziałania pracy nierejestrowanej są kary, płacone przez przedsiębiorców. Zapytano respondentów, ile powinna wynosić ta kara, aby zniechęcała do zatrudniania nierejestrowanego. Na pytanie odpowiedziało 292 osób.

Opinie o wysokości kary są niezwykle zróżnicowane: od 100 zł do 100 000 zł, czyli 1:1000. Ponad 2/3 respondentów uznało, że skuteczne kary powinny wynosić od 1000 zł do 10 000 zł, w tym 1/3 od 1000 do 5000 zł i ponad 1/3 od 6000 do 10 000 zł. Czterdziestu dziewięciu respondentów (16,8%) uznało za skuteczne kary od 25 000 zł do 50 000 zł, a trzech proponowało karę aż 100 000 zł.

Wyniki sugerują, iż respondenci przywiązują dużą wagę do zwiększania kar za zatrudnianie w sposób nierejestrowany.

Obecnie maksymalna kara za zatrudnienie pracownika w szarej strefie wynosi 4000 zł (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 119), W praktyce orzeczone kary były znacznie niższe. Średnia orzeczona grzywna w 2006 r. wyniosła 774 zł, a rok później 820 zł. W 2006 r. skontrolowano 5009 jednostek stwierdzono 7339 przypadków nielegalnej pracy zarobkowej, w tym osób bezrobotnych – 2338 przypadków (MPiPS, Kontrola legalności zatrudnienia w 2006 r., Warszawa 2007, s. 23 i dalsze). Łącznie służby kontroli legalności zatrudnienia w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych uzyskały 12 971 330 zł efektów finansowych (MPiPS 2007, s. 27).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>