Zachowania pracodawców – mechanizm zatrudniania bez rejestracji

Poniższy rozdział powstał na podstawie informacji zgromadzonych podczas prowadzenia telefonicznych rozmów o pracę oraz wywiadów osobistych. W czasie badania bezpośredniego (osobistego) odbyto trzy rozmowy, które okazały się być propozycjami pracy nierejestrowanej, w tym jedna – całkowicie nierejestrowanej, a dwie – związanych z niewykazywaniem do opodatkowania części dochodu. Choć na tej podstawie nie można wyciągać wniosków ilościowych, to jednak wydaje się, że propozycje pracy częściowo „na czarno”, które padały dopiero w czasie osobistego spotkania, wydają się potwierdzać nasze wcześniejsze przypuszczania, że jest to popularny sposób omijania przepisów prawa, mimo niewielkiej reprezentatywności w badaniu telefonicznym. Ważne jest zróżnicowanie na te dwie formy pracy w szarej strefie, gdyż okazuje się, że postawy pracodawców w stosunku do pracownika i samej kwestii zatrudnienia są z nimi w pewien sposób powiązane.

Choć urnowa o dzieło, zgodnie z nazwą, nic reguluje tak naprawdę czasu pracy, lecz efekty, to jednak często w cetu informacyjnym potencjalni pracodawcy podawali oczekiwane wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę.

Tam, gdzie proponowano pracę całkowicie „na czarno’’, pracodawcy w większości przypadków z góry zakładali takie rozwiązanie i tak prowadzili rozmowę, aby poszukujący pracy od początku orientował się w proponowanych mu warunkach. Jeśli jednak padało pytanie o umowę, to wtedy już asekuracyjnie dodawano, że po pewnym okresie może być podpisana umowa. Możliwość taka była zazwyczaj obwarowana licznymi warunkami: jeśli kandydat się sprawdzi, jeśli firma nieco się rozwinie, jeśli pracownik będzie chętny do zapłaty ZUS i podatków z części swojego wynagrodzenia. Zauważono też prawidłowość, że część pracodawców pierwotnie proponujących pracę całkowicie bez rejestracji po kilkakrotnym dopytaniu ankietera o możliwość podpisani umowy proponowała częściowe wyjście z szarej strefy – tzn. podpisanie umowy na minimalną kwotę, ale również dopiero po pewnym okresie. Wydaję się więc, że ci z pracodawców, którzy funkcjonują całkowicie w szarej strefie, mają niewielką skłonność do przejścia na legalny rynek pracy, a pod naporem pracownika zgadzają się tylko na częściową rejestrację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>