Zasięg problemu i jego przyczyny

Trudno jest jednoznacznie podać zakres szarej strefy z powodu trudności w jej zmierzeniu, a także z powodu stosowania wielu metod pomiaru, dlatego wielkość tego zjawiska może być jedynie szacowana. Jednakże wielu ekspertów zgadza się co do tego, że zakres szarej strefy zwiększa się na terenie całej Europy.

Zgodnie z Komunikatem Komisji z 1998 r. praca nierejestrowana stanowiła w 1998 r. od 7% do 16% PKB Unii Europejskiej, co oznaczało znaczący wzrost w stosunku do 5% PKB w latach 70.

Podobne dane przytacza Komisja w raporcie z 2004 r., według którego szara strefa w UE-15 (tzw. starej Unii) jest mniejsza niż w krajach nowo przyjętych, jednak bardzo zróżnicowana na całym obszarze. Najwyższy poziom utrzymuje się od lat we Włoszech (16%-17% PKB) i Grecji (powyżej 20%), najniższy w Austrii (1,5% PKB), Holandii i Wielkiej Brytanii (ok. 2%). W nowych krajach członkowskich stanowi ponad 20% PKB w Bułgarii i Rumunii, 17% w Słowenii, 15% w Słowacji, 14% w Polsce, 10% w Czechach, około 4% na Cyprze (European Commission 2004).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>