ZUS – ciąg dalszy

Jako przykład pozytywnej współpracy ZUS z innymi instytucjami państwa inspektorzy podają umożliwienie dostępu do bazy MSW PESEL. Dostęp do niej okazuje się bardzo przydatny podczas wstępnych prac przed kontrolą – ustalania danych płatnika, jego adresu itp.

Urzędy Kontroli Skarbowej zajmują się kwestiami legalności zatrudnienia jedynie sporadycznie (według informacji uzyskanej od naczelniczki wydziału w UKS Warszawa). Przeważnie kontrole UKS dotyczą zgodności deklarowanych podatków z dokumentacją księgową w firmie. Jest to kontrola ex post, a opóźnienia bywają znaczne. Jesienią 2007 r. UKS Warszawa rozpoczął dopiero kontrolę danych z roku 2004. Kontrola nie dotyczy stanu aktualnego, dlatego przypadki wykrycia zatrudnienia „na czarno” zdarzają się niejako przy okazji (np. wykrycie osoby niezatrudnionej, stojącej przy kasie w firmie, w trakcie kontroli kas fiskalnych). O tego typu zjawiskach UKS informuje ZUS (bez odzewu) oraz PIP. Niepokojącym zjawiskiem jest zasygnalizowany tutaj brak przekazywania informacji zwrotnych o efektach przekazanych spraw lub przekazywaniu jedynie bardzo formalnych informacji typu: sprawa załatwiona zgodnie z obowiązującym prawem. Wskazuje to na kolejny obszar konieczności poprawy współpracy i wymiany informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>