Czynniki kształtujące poziom i zróżnicowanie płac

W każdej gospodarce rynkowej istnieje rynek pracy, na którym działają podobne prawa ekonomiczne, jak na rynku towarowym. Jest to prawo popytu i podaży odniesione do czynnika pracy. Jego działanie można zilustrować na następującym wykresie (rysunek 5.6).'

Krzywa popytu na pracę jest malejąca, co oznacza, że przy wyższym poziomie płacy pracodawcy będą zatrudniać mniej pracowników niż przy niższym poziomie płacy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>