Krzywa możliwości produkcyjnych

Krzywa możliwości produkcyjnych jest więc zbudowana nie tylko według prawa malejącego przyrostu produkcji na jednostkę nakładu, ale także według prawa rosnącego kosztu alternatywnego.

O tym, czy opłaca się w kraju produkować więcej samochodów, a mniej ciągników, czy też odwrotnie, nie można jeszcze rozstrzygnąć na podstawie samego kształtu krzywej transformacji. Krzywa ta ilustruje jedynie obszar lub granice możliwego wyboru w warunkach ograniczoności zasobów kapitału i pracy, a także wskazuje na kon-kurencyjne zastosowanie tych zasobów w różnych dziedzinach produkcji. Do wyboru struktury produkcji (co produkować) oraz najbardziej efektywnego sposobu dokonania alokacji rozporządzalnych zasobów niezbędne są dodatkowe informacje z zakresu po-ziomu cen, kosztów wytwarzania i wysokości zysku na jednostkę wytwarzanej produkcji. Te kwestie najlepiej jednak rozstrzyga mechanizm rynkowy, którym zajmiemy się w dalszej części wykładu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>