Ocena skali szarej strefy

Ocena skali szarej strefy, dokonana przez pracodawców, wykazuje zróżnicowanie w zależności od charakterystyk firm i branż. Największa – według ocen respondentów – skala szarej strefy w formie ukrywania zatrudnienia występuje w budownictwie oraz szeroko pojętej produkcji. Klasyczne ukrywanie zatrudnienia zdominowało pozostałe formy szarej strefy także w rolnictwie. Wśród firm zaliczonych do sektora produkcyjnego, w którym zanotowano najczęstsze występowanie częściowego ukrywania wynagrodzenia, wartości średnie tego miernika podlegają dość znacznym wahaniom. Najczęściej taka forma pracy nierejestrowanej występuje w produkcji wyrobów o niskim poziomie przetworzenia, takich jak wyroby z gumy, meble, odzież oraz w działalności wydawniczej. Natomiast w produkcji wyrobów wysoko przetworzonych, wymagających użycia specjalistycznej techniki – takich jak urządzenia i maszyny, aparatura radiowo-telewizyjna i telekomunikacyjna – szara strefa w formie ukrywania części zarobków występuje znacznie rzadziej.

Uwagi: liczebność próby dla poszczególnych zmiennych wynosiła N=1281: N=12fil: N=! 198. Różnice między średnimi dla niektórych branż są statystycznie istotne. Średnie przyjmują wartości od 0 do 5, gdzie 0 oznacza zupełny brak, 1 oznacza bardzo niską częstotliwość poszczególnych praktyk związanych z nieoficjalnym zatrudnieniem, a 5 bardzo wysoką częstotliwość. Działy PRD o numerach 1-5 zaliczono do rolnictwa !0-44 do produkcji 45 do budownictwa 50-52 do handlu oraz 55-99 do ustug.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>