Równowaga i nierównowaga między inwestycjami a oszczędnościami

Przedmiotem zainteresowań teorii ekonomii są przyczyny i skutki rozbieżności między oszczędnościami a inwestycjami ex ante, a nie stwierdzenie tożsamościowej równości obu wielkości ex post. Zależność między inwestycjami a oszczędnościami ex ante można zilustrować wykresem, jak na rysunku Opiera się on na założeniu, że wydatki inwestycyjne I są niezależne od wytwarzanego dochodu narodowego Y, zaś oszczędności Os rosną proporcjonalnie do wzrostu dochodu narodowego. Wówczas in-westycje są ilustrowane linią poziomą, zaś funkcja oszczędności jest nachylona pod sta-łym kątem, wyrażającym krańcową skłonność do oszczędzania a.

Przy stałej krańcowej skłonności do oszczędzania a równowaga I=Os będzie speł-niona tylko w punkcie E, przy dochodzie narodowym Y = 2400. Przy niższym docho-dzie narodowym inwestycje są większe od oszczędności /> Os, co uruchamia mecha-nizm napędzający wzrost dochodu narodowego. Przy wyższym dochodzie narodowym inwestycje są mniejsze od oszczędności, czyli /

One comment to Równowaga i nierównowaga między inwestycjami a oszczędnościami

  • Lechu  says:

    Czy jestmozliwe, zebyscie te obliczenia wykonali na jakims dokladnym przykladzie?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>