Najlepsze biuro księgowe – Kraków

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z usług finansowo-księgowych...

więcej

Jak powinien wyglądać System zarządzania dokumentami?

W każdej firmie niezbędne jest korzystanie z różnych systemów, które pozwalają na skuteczne zarządzenia poszczególnymi procesami. Jednym z bardzo ważnych w większości firm systemów jest systemów obiegu dokumentów. To jak działa System zarządzania dokumentami może w znacznym stopniu wpływać między innymi na efektywność realizowania zadań w pracy przez poszczególnych pracowników. Jednocześnie każdy system obiegu dokumentów musi również być bezpieczny. Jest to szczególnie ważne, gdy firma korzysta

więcej

Cel działalności przedsiębiorstwa

Gdyby nie osiągano zysku normalnego, wówczas spadek ceny do poziomu kosztu księgowego byłby równoznaczny z brakiem jakiegokolwiek zysku ..Zrównanie utargu całkowitego z kosztami ekonomicznymi zapewnia zatem przedsiębiorcy zysk normalny. Na tym twierdzeniu opiera się analizowana dalej teoria optymalnych rozmiarów produkcji w przedsiębiorstwie.

Przeciwieństwem pojęcia zysku jest strata bilansowa. Jest to. wielkość, o jaką koszty własne produkcji przewyższają przychody lub utargi ze sprzedaży Stratę nale- ży traktować jako koszt ryzyka związany

więcej

Koszt alternatywny

Dla każdej firmy ważniejszy jest zysk po opodatkowaniu niż przed opodatkowaniem. Nadmierne opodatkowanie zysków może zniechęcić firmę~dó rozwijania działalności gospodarczej lub usługowej. —

Oprócz zysku księgowego teoria ekonomii posługuje się także.pojgciem zysku normalnego oraz zysku nadzwyczajnego, zwanego także zyskiem ekonomicznym. Pojęcie zysku normalnego wiąże się z pojęciem kosztu alternatywnego, czyli kosztu utraconych

więcej

Niedoskonałości mechanizmu rynkowego

Keynesowska teoria zwraca uwagę na niedoskonałości mechanizmu rynkowego, którego samoczynne działanie nie jest w stanie zapewnić ani pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej, ani pełnego zatrudnienia wszystkich zdolnych i chętnych do pracy. Na tej podstawie keynesiści koncentrują swoją uwagę na czynnikach zwiększających skłonności do konsumowania i inwestowania w sektorze prywatnym oraz uzasadniają potrzebę zwiększania

więcej

Zachowania pracodawców – mechanizm zatrudniania bez rejestracji

W inny sposób nasi ankieterzy dowiadywali się o pracy częściowo niereje- strowanej (czyli sytuacji, gdy wypłacano pracownikom wyższe wynagrodzenie niż w umowie). Zazwyczaj na pytanie czy z pracownikiem będzie podpisywana umowa, większość pracodawców odpowiadała twierdząco, nie podając w tym momencie żadnych dodatkowych wyjaśnień. Informacja o tym, że właściwie w umowie będzie widniała nieco inna kwota niż ta, jaką podano w ofercie, padała

więcej